Toon filters
28 november 2013

Mogelijk grote consequenties voor personen met Nederlandse inkomsten, die een historisch/monumentaal pand in Duitsland restaureren of gerestaureerd hebben.

U woont in Duitsland en hebt inkomsten uit Nederland? U hebt reeds of plant alsnog een historisch pand in Duitsland te restaureren? Dan opgelet!!

Verwacht nieuw Nederlands/Duits belastingverdrag

U zult wellicht al gehoord hebben, dat in dat geval het nieuwe NL/D belastingverdrag, dat naar verwachting op 1 januari 2014 in voege treedt, zeer onaangename financiŽle gevolgen voor u kan hebben. U zult immers op uw (toekomstig) Nederlands pensioen (veel hogere) belasting moeten betalen in NL i.p.v. in D. Voor de eigenaars van een historisch pand in Duitsland kunnen de financiŽle gevolgen nog veel groter zijn, aangezien de Nederlandse fiscus de afschrijving van uw renovatiekosten NIET zal aanvaarden bij het bepalen van uw te betalen belastingen.

De Duitse Bundestag heeft dit nieuwe belastingverdrag vorig jaar al goedgekeurd. Er wordt verwacht dat de Nederlandse Tweede Kamer dit eveneens in December 2013 zal doen . Voor sommigen onder u zal dit dramatische gevolgen hebben, vooral voor hen die op basis van het tot-nog-toe geldende belastingverdrag en hun daaruit resulterende financiŽle situatie, een belangrijke lange termijn investering gedaan hebben of een lange termijn beslissing genomen hebben, zoals het afsluiten van een hypothecaire lening voor de aankoop en/of renovatie van uw historisch pand. In de voorafgaande discussies werd helemaal geen rekening gehouden met dit soort speciale gevallen.

Op basis van gesprekken met meerdere experten terzake, blijkt het noodzakelijk om een aparte belangengroep van die mensen op te zetten, die zwaar door het nieuwe belastingverdrag getroffen zullen worden. Alleen als belangengroep is het mogelijk om gehoor te vinden bij Nederlandse politici, die over de modaliteiten van invoering van het nieuwe belastingverdrag beslissen. Het doel van deze belangengroep is: om collectieve acties ter vermijding/vermindering van de negatieve financiŽle consequenties van het nieuwe verdrag te bewerkstelligen en om met elkaar beschikbare informatie uit te wisselen.

Contact

Indien uzelf tot die categorie van mogelijk zwaar getroffen personen behoort, gelieve dan zo spoedig mogelijk, indien gewenst op confidentiŽle basis, aan ondergetekende door te geven: uw naam en contactgegevens, evenals uw leeftijd, nationaliteit en het aantal jaren dat u al in Duitsland woont. Gelieve ook in het kort te beschrijven waarom die nieuwe belastingregels voor u verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
Indien u andere personen kent, die door de nieuwe belastingregels wellicht ook zwaar getroffen zullen worden, gelieve deze boodschap aan hen door te sturen.

Dr. Ir Arthur Weyns
BiermŁhle,1 D54533 Gransdorf
Tel: 0049- (0)6567-960 229
Email arthur.weyns@googlemail.com

 

Meer nieuws...

X